Nástrahy společného soužití

To nejhorší, co by mohlo být následkem neshod při společném bydlení dvou generací, je rozpad vztahu. V době, kdy začínáte vážný vztah se svým protějškem, pomalu pronikáte i do jeho rodiny, poznáváte je po stránce lidské, tak i jejich zvyky. Tím se vám přiblíží i prostředí, ve kterém váš partner či partnerka od mala vyrůstali. Ať chceme nebo ne, to v jaké rodině vyrůstáme, nás ovlivní po zbytek života. A je tomu tak i co se týká případných problémů a jejich řešení, tolerování se v rámci rodiny apod. Důležitá je samozřejmě komunikace. Dvojce si vytváří svůj vlastní vztah a formují ho, ne všechno, na co byli do té doby zvyklí od svých blízkých, je to jediné správné. Proto je nutné se na věci dívat tzv. jinýma očima.

hodiny nad gaučem

V první řadě je nutné se dobře poznat, dokázat si svou nejen prosadit, ale i umět ustoupit a přijmout názor toho druhého. Samozřejmě jsou i věci, které jsou určitě přínosné a které po vzoru svých rodičů můžete vnést i do svého vlastního vztahu. Vždy je to jen dohodě obou partnerů.

I rodiče by si ale měli uvědomit, že jejich děti už nejsou malé ratolesti a že si žijí svůj vlastní život, dobrá rada je sice fajn, ale nic se nemá přehánět. Slovo rodičů by nemělo být zákonem. Při výchově dětí by pak nemělo docházet k tomu, aby se názor na jejich výchovu výrazně lišil. Naopak není úplně dobré odmítat dobře míněné rady, vždyť rodiče už nějaký ten rok společného života mají za sebou a nějakou partnerskou krizi už určitě také.
generace mužů

Aby nedocházelo ke zbytečným hádkám a nedorozuměním, je dobré si v situaci, kdy budete bydlet pod jednou střechou, stanovit určité mantinely, a to pro obě strany. Vyřešit byste měli i situaci finanční, jakou částkou budete přispívat na nájem či energie, jak budete využívat společné prostory, jako jsou kuchyně či sociální zařízení. I zvaní návštěv by mělo probíhat po vzájemné domluvě.

Společné soužití generací je určitě možné a aby bylo i harmonické, buďte ohleduplní, taktní a shovívaví.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup