Na jaké závady může přijít revize elektroinstalace

Skřípnutá prodlužovačka – můžete mít perfektně rozvedenou elektřinu v bytě v mědi, a přesto vyhoříte. Ptáte se, jak je to možné? Jednou z příčin požárů elektroinstalací jsou nevhodně využívané prodlužovací šňůry. Třeba tehdy, zapojíte-li do nich mnoho spotřebičů s velkým odběrem, na který nejsou stavěné. Vodiče se mohou přehřát, roztavit izolační vrstvu a zkratovat a tím pádem vzniklým elektrickým obloukem zažehnout ohnisko požáru. Horší případy jsou skřípnuté kabely např. pod nohou stolu nebo kancelářské židle, pod nábytkem, kobercem, dveřním prahem, oknem atp. Hlavně tam, kde jsou v blízkosti velmi hořlavé materiály, jako je masivní dřevo, papír či textil.

elektrikář při práci

Povolené šrouby v zásuvkách a vypínačích – hlavně u starých hliníkových rozvodů může tato závada vyústit do výjezdu hasičů, přitom stačí docela málo – jednou za čas, nejlépe každý rok, odšroubovat všechny kryty zásuvek, rozvodných krabic a vypínačů, zkontrolovat spoje a šrouby dotáhnout. Když už tato místa podrobujete kontrole, důkladně prohlédněte i samotné kabely, zda nejsou prasklé, zlomené, a zda je na nich v pořádku izolační vrstva.

elektrické rozvody

Neodborné zásahy na elektroinstalaci – revize může někdy odhalit i tyto případy, kdy např. v nově zakoupeném objektu bývalý majitel přidával do zásuvkového okruhu další koncové prvky s příliš tenkým vodičem a do nich zapojoval spotřebiče s velkým odběrem. Anebo v kuchyni či v koupelně neodpovídají zásuvky bezpečnostním standardům z hlediska uzemnění.

Revize elektroinstalace cena – ta se vypočítává podle náročnosti prováděné práce a jejího rozsahu, ovšem podstatné je, že revizní technik vás upozorní na všechny nedostatky, které mohou vést mnohdy i k velmi závažným důsledkům. Mohou ohrožovat zdraví i život a způsobit značné majetkové škody. Pravidelně prováděné revize také bývají podmínkou vyplácení pojistného plnění v případě požáru.