Nostrifikace diplomu, co to je a jak ji zařídit?

V Česku je možné uplatnit i vzdělání získané v zahraničí. Podmínkou je tzv. nostrifikace diplomu. O co se jedná a co takový úkon obnáší?

Co je nostrifikace diplomu

V Česku pracuje řada cizinců, mnozí z nich i na vysoce kvalifikovaných pozicích vyžadujících vysokoškolské vzdělání. Suverénně nejvíc je v Česku lidí pocházejících ze Slovenska a z Ukrajiny. Početné menšiny v Česku zastupují i Vietnamci a Rusové.

Motivace těchto lidí je povětšinou ekonomická, tj. přicházejí hlavně za prací. A právě vzdělání je cestou za lepšími pracovními příležitostmi. Doložit jej dokladem o absolvování zahraniční univerzity však nestačí.

Podmínkou pro uznání dosaženého vzdělání u nás je tzv. nostrifikace neboli uznání vzdělání. Tu v Česku provádějí veřejné vysoké školy. Soukromé školy tuto možnost nemají. Pokud se jedná o vysoké školy z oblasti vojenství, uznávání vzdělání spadá do gesce ministerstev vnitra a obrany.

Pozor, ne vždy je uznání zahraničního vzdělávání nutnou podmínkou. Na základě Dohody o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice tak konkrétně již zmiňovaní občané Slovenska tento úřední úkon podstupovat nemusejí.

vysoká škola

Ekvivalentní dohody má Česko i s Maďarskem, Slovinskem a Polskem. Nostrifikace diplomu z Ukrajiny a dalších zemí naproti tomu nutná stále je.

Co je k nostrifikaci diplomu ze zahraničí potřeba

Základní podmínkou, kterou by měl naplnit žadatel o nostrifikaci, je především nalezení školy, která v Česku poskytuje obdobný studijní program, který dotyčný absolvoval na zahraniční VŠ.

K nostrifikaci je nutné doložit

  • vlastní žádost
  • úředně ověřenou kopii (případně originál) diplomu nebo obdobného dokladu o ukončení studia
  • dodatek k diplomu (originál nebo úředně ověřená kopie)
  • překlady dokumentů do českého jazyka vyhotovené soudním tlumočníkem (na vyžádání)

Žádost je zpoplatněna poplatkem ve výši 3 000 Kč.

Rozhodnutí o nostrifikaci

Vysoká škola následně do 30 dnů vydává rozhodnutí o nostrifikaci. Ve složitějších případech může být lhůta prodloužena až o dalších 30 dnů.

Během této doby dojde k porovnání obou studijních programů v tuzemsku i v zahraničí. To obnáší posouzení jednotlivých předmětů, případně i jejich hodinové dotace a počtu získaných kreditů.

V případě uznání samotného vzdělání se žadateli zároveň přiznává právo užívat i příslušný akademický titul.

vyplnění distrifikace

Co dělat v případě, že nostrifikace nebyla uznána

Pokud žádosti vyhověno nebylo, může se žadatel ve lhůtě do 15 dnů odvolat. Odvolání se podává k příslušné vysoké škole. Ta může své rozhodnutí přehodnotit, nicméně častěji vše postupuje ministerstvu školství.

U vysokoškolského studia se však, pozor, nepředepisují nostrifikační zkoušky, které na nižším stupni umožňují „dorovnat“ vzdělání shodující se pouze částečně.
S celým procesem nostrifikace vzdělání vám rádi pomohou v agentuře IRS Czech, která se specializuje i na tuto oblast.