Pracovní potenciál – jakými vlastnostmi jej podpořit?

Velkou inspirací v tom, jak dosáhnout vyššího pracovního tempa či, chcete-li, většího pracovního potenciálu, bývají životopisy úspěšných podnikatelů a vizionářů. Jejich životopis si můžete přečíst na internetu, ti nadšenější si mohou zakoupit velmi obsažné knihy, a podívat se na několik základních znaků, které tyto lidi dost často spojují.
Co spoluvytváří osobnost, která má úspěšnou kariéru a velký potenciál?
podnikatel s kufříkem
má vize a netlachá
Co si pod tím představit? Úspěšné osobnosti spojuje tato charakteristika. Pokud se s nimi budete bavit, téměř vždy mluví o své práci a o svých vizích. Málokdy budou mluvit o banalitách nebo o osobních věcech. Intimní záležitosti bývají naprostým tabu. Také si s nimi nepopovídáte o rodinách, dětech apod. Tito lidé neumí vypnout a neustále něco plánují. Jejich vzácným znakem bývá to, že se nebaví o jiných lidech, pokud se opět nejedná o byznys či plány. To jednoduše znamená, že nešíří klepy, a už vůbec je neradi poslouchají. Jestliže si s nimi ale budete povídat o jejich oboru, není lepších společníků.
nezná prokrastinaci
Jev, který často trápí velkou většinu z nás počínaje školáky a konče vrcholnými manažery, byznysmeni a podnikatelé zvučných jmen téměř vůbec neznají. Vzhledem k tomu, že jim hlavami neustále hýří nové myšlenky a plány, spíše řeší problém, jakým způsobem vypnout a odpočinout si. Ovšem někteří si ano toto nepřipouštějí, protože jejich budoucí plány jsou tím nejlepším odpočinkem. Už to, že se věnují práci neustále, předpovídá úspěch.
zápis do sešitu
proměnlivá kariéra
Fluktuace byl termín, který dříve neznačil nic dobrého. V dnešní době je tomu právě naopak. Úspěch na poli byznysu dost často znamená, že budujete jeden projekt za druhým. Později už se dotyčné plány řídí dále s pomocí dalších lidí, a kdyby jeden nevyšel, jsou neustále k dispozici další. Významní a úspěšní podnikatelé se nebojí zasahovat i do odvětví, o kterých zpočátku nic zásadního nevědí, ale už mají prostředky k tomu, aby mu věnovali odborníky.