Telefon

Ještě před elektrickým telefonem máme zmínku o mechanickém přístroji, kterýdokázal přenášet zvuk. Jde o mechanický vynález, trubkový telefon,který podle popisu vytvořil čínský vynálezce Kung-Foo-Whing vroce 986 n. l. Tyto trubkové telefony měly velké využití hlavně nalodích, kde přenášely zvuk z jednoho konce lodě na druhý.
pobočková ústředna
Dálemůžeme uvést další mechanický telefon, tedy lankový. Jde o dvěmembrány spojené provazem, nití či lankem. Takový telefon jsme jakoděti měli snad doma úplně všichni. Když spojíte plastikové kelímkydlouhým provázkem, vznikne přesně takový lankový telefon.

Naškolách se učí, že vynálezce telefonu je Alexander Graham Bell,který svůj první telefon vytvořil v roce 1876 v Bostonu. Bohužel,podle údajů byl telefon vynalezen již v roce 1849 italským vynálezcemAntoniem Meuccim. Po skoro 113 letech od smrti Meucciho hokongres USA dne 11. června 2002 ustanovil jako prvního vynálezcetelefonu. Bylo zjištěno, že telefon vynalezl i Philipp Reis, a to v roce 1860. Tento telefon se ale spíšehodil více k přenosu hudby než hlasového projevu.

Vsoučasné době nemá telefon jednoho vynálezce. Jde především ospolupráci mnoha lidí, o jejich zkušenosti a vylepšování jižfungující techniky.
žlutý telefon

Ti,kteří se snažili o telefon a neuspěli:
Charles_Bourseul, Johann_Philipp_Reis, Cromwell_Varley, Poul_la_Cour – snažili se o vytvoření telefonu, bohužel ani jeden z nich neuspěl. Jejich vynálezy byly vhodnější právě pro přenos zvuku, ne hlasu.

ELISHAGRAYse inspiroval právě lankovým telefonem a sestrojil kapalinovýmikrofon, který si nechal i patentovat. Alexander Bell používalzpočátku právě ve svých vynálezech Grayův kapalinový mikrofon.

Spřevratnou novinkou přišel ThomasAlva Edison,když vynalezl uhlíkový mikrofon. Tento mikrofon byl základem provývoj telefonů a ve zmenšené verzi ho máme v mobilních telefonechdodnes.

VUSA byla v roce 1892 otevřena první automatická ústředna. SpolečnostSiemens si v roce 1913 nechala patentovat číselnici (na starýchtelefonech to byl ten kulatý plast, pod kterým byly číslice a tímplastem se prstem vytáčelo). Firma Bell Telephone Company uvedla roku
1955 na trh tónovou volbu a v roce 1978 ta samá společnost zavedla vChicagu jednu z prvních mobilních sítí.

VČeskoslovensku v roce 1938 bylo 62 000 automatických ústředen a 30000 manuálních.

V roce 1983 byly uvedeny na trh mobilní telefony,které začaly postupně odstraňovat pevné linky. V roce2014 bylo na celém světě skoro 8 miliard mobilních telefonů.


Historietelefonu je zajímavá, především to, že od základní školy nás učí ovynálezci telefonu a ono se ukáže, že to byl úplně někdo jiný.