Neplatná rozhodčí doložka nesmaže váš dluh!

Dluhy, které vám již vznikly, se prostě zaplatit musí. To, že soud zruší exekuci, neznamená, že dluh zaniká. Je to sice pro dlužníka dobrou zprávou, že exekuce je zrušená, ale často si tuto situaci lidé vysvětlují jinak, než opravdu je. Například se může exekuce zastavit z důvodu toho, že na původní smlouvě byla sjednána rozhodčí doložka, kterou později však soud shledá chybnou. Neznamená to však, že díky chybě kolem rozhodčí doložky vám rázem zaniká dluh. Nikoli! Peníze jste si jednou půjčili a je třeba je vrátit.
paragraf u kladiva
Pozor na to, že dluh se vám stále může navyšovat o úroky z prodlení, zákonné úroky a další sankce, které jste se zavázali třeba v momentě sjednávání půjčky, splatit. Dlužná částka se vám pak může vyšplhat až k závratným částkám, které daleko přerostou přes výši původní exekuce. Například.
O neplatnosti rozhodčí doložky se v posledních letech ve věci soudů diskutuje často a nejčastěji jsou tak rozhodnutí o její neplatnosti vydána na základě možnosti podjatosti rozhodce. Exekutorská komora tvrdí, že rozhodnutí o tom, zda trpí doložka radou je vždy nutné zvážit individuálně a není snadné takové posouzení. Samozřejmě v momentě, kdy se o neplatnosti rozhodne, většina věřitelů předá případ kolem vzniklého dluhu na klasický soud, kde se dále mohou navyšovat dlužné částky o náklady na soudní řízení a tak dále. Nakonec dlužník zaplatí ve výsledku třeba i víc, než by zaplatil, kdyby dluh uhradil okamžitě v rámci exekuce.
peníze pod kladivem
Lidé se často domnívají, že když exekuce nevznikla právě z nějakého proti zákonného ustanovení, jedná se o nezákonnou exekuci. Ale opak je pravdou. To, že se k exekutorovi již dostal návrh na nařízení exekuce totiž znamená, že případ prošel klasickou legislativní cestou. Exekutor však není, až na malé výjimky, posuzovat, zda je nárok či není požadován po právu, to zajišťuje právě předchozí soudní či rozhodčí řízení.
Aktuálně je v České republice více než 4,7 milionu exekucí. Tyto celkově napomáhají zpomalování růstu české ekonomiky, protože povinní se nechávají pak zaměstnávat tak zvaně načerno, protože by přišli o skoro celý svůj plat.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup