Nízkoenergetické domy

V době, kdy ceny energií neustále rostou a přírodní zdroje se zmenšují, bychom se měli zamyslet nad spotřebou energií ve vlastním bytě. Nabídka nízkoenergetického bydlení je už dnes dost velká a vybrat si můžete dřevostavbu, bungalov, patrový nebo dvougenerační dům. Celý návrh musí být dobře zpracován, aby jednotlivé technologické systémy byly navzájem provázané. Snahou bývá najít takové řešení, aby úspory byly větší než náklady na samotnou stavbu.
plánování stavby
 
V České republice máme ideální klimatické podmínky. Zimy nejsou příliš tuhé, proto není třeba intenzivně vytápět, a léta nebývají horká tak jako na jihu Evropy.
 
Podle ČSN mají mít nízkoenergetické budovy spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15-50 kWh/m² ročně. Vyznačují se kompaktním tvarem s velkými okny orientovanými na jih a nadstandardní tepelnou izolací. Půdorys by neměl být příliš rozlehlý, dům by měl mít jednoduchá tvar bez výklenků a balkonů. Na celkovou výstavbu se používá speciální skladba materiálů, která zajistí, že spotřeba tepla při běžném provozu domu je zhruba čtvrtinová oproti běžným domům.  Používají se co nejtenčí dutinkové cihly doplněných tepelnou izolací, na kterou je kladen maximální důraz. Izolují se nejen venkovní zdi, ale i stěny mezi vytápěným a nevytápěným prostorem.
 
Důležitým parametrem pro snížení tepelných ztrát je i vzduchotěsnost. Okna se vyrábí s trojitým sklem, aby byly zajištěny co nejlepší termoizolační parametry. Větrání okny je energeticky neefektivní, a proto je řízené, aby nedocházelo ke zbytečným tepelným ztrátám.
míchačka před stavbou
 
Náklady na výstavbu takového domu jsou vyšší v porovnání s běžnou stavbou. Je to dáno především použitím kvalitních technologií a vyššími nároky na preciznost provedení. Existuje nespočet stavebních firem se schopnými projektanty, kteří vám zajistí naplánování a celou realizaci či pouze provedou konstrukční návrh, a dům si můžete už postavit svépomocí.